Browsing Tag

ดร.การดี เลียวไพโรจน์

TALK

RISC by MQDC เปิดตัวหนังสือ Sustainnovation หวังจุดประกาย+สร้างแนวร่วม ให้ทุกคนคิดค้นนวัตกรรมยั่งยืนเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับทุกสิ่ง

4 มกราคม 2566… “ความยั่งยืน” ถูกกำหนดเป็นนโยบายในระดับโลก ย่อยลงมาในระดับประเทศ ระดับองค์กร และระดับบุคคลทั่วไปมานานมากแล้ว แต่เคยตั้งข้อสังเกตกันไหมว่า ทำไมโลกเรายังคงเต็มไปด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้น และทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วย ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราทุกคนจะหันมา “ลงมือทำ” เพื่อ “สร้างความยั่งยืน” มากกว่าการให้คำนิยาม

Continue Reading

NEXT GEN

นักวิจัยเมืองชี้ ถ้าอยู่แบบนี้ไปเรื่อย ๆ อีก 28 ปีข้างหน้า ฝุ่น PM2.5 เพิ่ม 5 เท่า & CO2 พุ่ง 8 เท่า x ภัยแล้งและน้ำทะเลหนุน

5 กันยายน 2565…งานเสวนา MQDC Sustainnovation Forum 2022นวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน คือทางรอดเดียวของสังคมเมือง จัดกระบวนการทำงานด้านวิศวกรรมแนวใหม่ จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของลูกหลานของเราในวันข้างหน้าอย่างมหาศาล

Continue Reading

NEXT GEN

Wearable Device คือ 1 ใน 10 เทรนด์สังคมไทย หลังพ้นวิกฤติ #COVID19

21 เมษายน 2563…ภาพข้างต้นคือ Prioritizing Health & Safety Over Privacy การเติบโตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ ซึ่งผู้บริโภคจะยอมให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อแลกกับความปลอดภัยที่มีมากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เจาะลึกถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้น สามารถดูได้ว่า ณ วันนี้ สถานที่ที่เราอยู่ ณ ตรงนี้ มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะเป็นประเด็นในเรื่องของความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว

Continue Reading