Browsing Tag

ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ACTIVITIES CSR

บางจากฯ ก้าวสู่ปีที่ 50 Kick Off กิจกรรมเพื่อสังคม “Genwit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ by Bangchak Group”

11 มีนาคม 2567…รายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education – วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์) เพื่อสร้างให้เกิดความสนใจในแขนงวิชา STEM ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาต่อยอดให้ประเทศไทยในอนาคต เริ่มออกอากาศครั้งแรกวันที่ 3 เมษายน 2567 ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23

Continue Reading

SD DAILY

SD Daily : บางจากฯ หนุน “นักกีฬาไร้คาร์บอน”

7 กุมภาพันธ์ 2567…“นักกีฬาไร้คาร์บอน” กลุ่มแรกของไทย ผ่านการชดเชยคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ส่วนบุคคลที่เกิดจากการเดินทางไปแข่งขันในประเทศต่าง ๆ และการใช้ชีวิตประจำวันตลอดทั้งปีด้วยคาร์บอนเครดิตผ่านการซื้อขาย
ใน Carbon Markets Club เป็นจำนวน 111 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

Continue Reading

TALK

แนะนำศัพท์ใหม่ Clean Molecules พลังงานสะอาดใช้ได้จริงก่อน Green Hydrogen

28 พฤศจิกายน 2566…ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น กล่าวถึง Clean Molecules เชื้อเพลิงสังเคราะห์ Regenerative Fuels ตอบโจทย์ขับเคลื่อนโลกยั่งยืน

Continue Reading

ALTERNATIVE

โลโก้ใหม่ สื่อสารวาระ “40 ปีบางจากฯ” 

27 พฤศจิกายน 2566…ภายใต้แนวคิด The Ripple for a Sustainable World แรงสะท้อน เพื่อโลกที่ยั่งยืน สะท้อนวิสัยทัศน์ “รังสรรค์โลกยั่งยืน
ด้วยนวัตกรรมสีเขียว” ไม่หยุดนิ่งในการรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดระยะเวลา 40 ปี 

Continue Reading

ACTIVITIES

Carbon Markets Club ครบรอบ 2 ปีเปิดภารกิจเพื่อโลก

27 มิถุนายน 2566… จากสมาชิกตั้งต้น 11 องค์กร สู่สมาชิกประเภทองค์กรและบุคคลรวมกว่า 300 รายยอดซื้อขายคาร์บอนเครดิตและ RECs รวมประมาณ 8 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แนะนำแอปฯ ECOLIFE for CMC ชวนปฏิบัติภารกิจรักษ์โลกด้วยการ ‘ลด ละ เริ่ม’ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกร ชาวนา กลุ่มประมงพื้นบ้าน ให้เข้าใจรับมือกับภาวะโลกร้อน โดยไตรมาส 3 นี้ จะให้บริการเครื่องมือประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรสมาชิกผ่านเว็บไซต์

Continue Reading

ALTERNATIVE

ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง “แบรนด์บางจาก” ได้ง่ายขึ้น หลังผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น ESSO

12 เมษายน 2566…การเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ เมื่อแล้วเสร็จ จะเป็นการต่อยอดธุรกิจของกลุ่มบริษัทบางจากที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภค ชุมชนและสิ่งแวดล้อม มีการประหยัดต่อขนาด การลดต้นทุนทางธุรกรรม

Continue Reading

SD DAILY

บางจากฯ ยืน 1 MSCI ESG Ratings ระดับ AA สูงสุดในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 5 ปีซ้อน 


30 มกราคม 2566…ระดับ “AA” จัดอยู่ในกลุ่ม ESG Leader ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน โดยระดับ AA เป็นระดับสูงสุดขององค์กรไทยในกลุ่มธุรกิจ Oil & Gas Refining, Marketing, Transportation & Storageถือเป็นการยืนยันความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติตามแนวทาง ESG ของบางจากฯ

Continue Reading

NEXT GEN

Blend Together คนบางจาก+คนเอสโซ่

13 มกราคม 2566…ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เล่าถึงวัฒนธรรมองค์กรหลังบางจากฯ ซื้อหุ้นทั้งหมดของเอสโซ่ ประเทศไทย (ETL)

Continue Reading