Browsing Tag

ก๊าซเรือนกระจก

SD DAILY

IFRS จะช่วยสร้างความมั่นใจ การดำเนินงานต่าง ๆ ไม่ได้เป็นการฟอกเขียว (Greenwashing)

31 สิงหาคม 2566…มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (International Financial Reporting Standards: IFRS) เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนออกมา 2 ฉบับ คือ “IFRS S1” มาตรฐานเรื่องข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความยั่งยืน และ “IFRS S2” มาตรฐานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (คาดว่าจะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป)

Continue Reading

ACTIVITIES

GC ส่งมอบพื้นยางและเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิล @สนามกีฬาลานสเก็ตน้ำแข็ง

31 สิงหาคม 2566…การส่งมอบครั้งนี้ ถือเป็นการจุดประกายให้สังคมเห็นคุณค่าของการคัดแยก และนำพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถลดปริมาณขยะไปสู่หลุมฝังกลบมากกว่า 9,600 กิโลกรัม

Continue Reading

ALTERNATIVE

“กรุงไทย” ผนึก “CPP” พัฒนาแพลตฟอร์มจัดการก๊าซเรือนกระจกครบวงจร ตอบโจทย์ความยั่งยืน

25 สิงหาคม 2566…รวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย และสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (CPP) พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรพันธมิตร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง “โครงการร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการก๊าซเรือนกระจก ในรูปแบบแพลตฟอร์มจัดการก๊าซเรือนกระจกครบวงจรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566

Continue Reading

NEXT GEN

ตามเป้าหมาย SDGs ไทยจะต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มประมาณ 1.27 ล้านล้านบาทในปี 2563-2573

16 สิงหาคม 2566…มากกว่าครึ่งหนึ่งในแนวโน้มโอกาสด้านการลงทุน (IOAs) ของธุรกิจที่ได้รับการแนะนำบนแพลตฟอร์ม เน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดช่องว่างในการเข้าถึง และเกือบทั้งหมดให้ความสำคัญกับประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งขาดแคลนปัจจัยจำเป็นพื้นฐาน

Continue Reading

ALTERNATIVE

เอส ไอ จี โซลูชันบรรจุภัณฑ์ มุ่งสู่ GHG สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593

11 สิงหาคม 2566… ซามูเอล ซิกริสต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอส ไอ จี กล่าวว่า เป็นความมุ่งมั่นที่ท้าทายที่สุดที่มีให้ผ่านแนวทาง SBTi จากบริษัทกว่า 2,000 แห่งทั่วโลกที่มีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เอส ไอ จีเป็นหนึ่งใน 300 บริษัทแรกที่ดำเนินการตามแนวทางมาตรฐานโดยอิงเป้าหมายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (SBTi)

Continue Reading

NEXT GEN

กรุงศรี กลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่นและบรรษัทข้ามชาติ เปิดบริการใหม่ ASEAN LINK ภายใต้แนวทาง ESG

30 พฤษภาคม 2566…คาดมีสินเชื่อรวมปีนี้ 3% ภายใต้การนำของแม่ทัพคนใหม่ บุนเซอิ โอคุโบะ ประกาศกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2566 เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจสำหรับลูกค้าที่ต้องการขยายธุรกิจสู่อาเซียนด้วยเครือข่าย MUFG เพื่อเชื่อมทุกความต้องการทำธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเดินหน้า ESG Finance และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพในเวทีนานาชาติ ตอกย้ำความเป็นผู้นำธนาคารพันธมิตรที่กลุ่มธุรกิจญี่ปุ่นไว้วางใจ

Continue Reading

SD DAILY

เนสท์เล่ Kick Off รถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 100% 2 คันในปีนี้

10 เมษายน 2566…เนสท์เล่ ประเทศไทย เดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero 2050 นำรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% มาใช้สำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของเนสท์เล่ วิ่งเส้นทางระหว่างโรงงานผลิต ศูนย์กระจายสินค้า ไปจนถึงร้านค้าพันธมิตร ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ประมาณ 230 ตันต่อปี

Continue Reading

NEXT GEN

เอสซีจี ปักธงธุรกิจพลังงานสะอาดครบวงจร มุ่ง B2B ทั้งในและนอกประเทศลดต้นทุนรับมือราคาพลังงานพุ่ง 

22 กุมภาพันธ์ 2566…มีการคาคการณ์ว่า ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในปี 2566 จะมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปี 2565 ตามต้นทุนก๊าซธรรมชาติของไทย นอกจากนี้ การส่งออกไปยังยุโรปตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไปกฎ CBAM จะใช้กับสินค้านำเข้าที่มีคาร์บอนสูง ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้  ที่กล่าวมา “พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์และชีวมวล”จาก เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จะช่วยลดต้นทุน แก้ปัญหาพลังงานและลดค่าคาร์บอนลงได้ เป็นประโยชน์ต่อลูกค้ากลุ่มนิคมอุตสาหกรรม  โรงงาน  บริษัทขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล ตั้งเป้าปีนี้โต 4 เท่า พร้อมขยายการบริการสู่เวียดนาม และอินโดนีเซียพร้อมกัน

Continue Reading