Browsing Tag

การจัดการน้ำยั่งยืน

NEXT GEN

กลุ่มธุรกิจ TCP เดินหน้า Caring เป็นสิ่งที่ “ต้อง”ทำ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตาม

7 พฤษภาคม 2565… สราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP ย้ำว่า Caring เป็น A Must หรือเป็นสิ่งที่ “ต้อง”ทำ ไม่ว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันจะสูงขึ้น หรือสภาพเศรษฐกิจมีผลกระทบท้าทายธุรกิจก็ตาม

Continue Reading