Browsing Tag

กากกาแฟ

CIRCULAR ECONOMY

กากกาแฟ ทําคอนกรีต !

6 มีนาคม 2567…วิศวกรในออสเตรเลียได้คิดค้นเทคนิคในการทําให้คอนกรีตแข็งแรงขึ้นเกือบ 30% โดยการผสมกับกากกาแฟเหลือทิ้งที่เปลี่ยนเป็นถ่านชีวภาพผ่านกระบวนการพลังงานต่ำที่เรียกว่าไพโรไลซิส เป็นการให้ความร้อนแก่ขยะอินทรีย์โดยไม่ใช้ออกซิเจน

Continue Reading