Browsing Category

SD DAILY

SD DAILY

SD Daily : พกกระบอกน้ำส่วนตัว  กดน้ำฟรี ! ดื่มฉ่ำ ๆ @ ลานหน้า centralwOrld 

30-31 ธันวาคม 2566… กลุ่มเซ็นทรัล นำโดยเซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับกรุงเทพมหานคร มูลนิธิ EJF,และ บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ ชวนรักษ์โลกกับแคมเปญ “Bottle Free Seas” ตู้เติมน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย

Continue Reading

SD DAILY

SD Daily : 7 ขั้นตอนสู่ Climate Neutral ในโลกออนไลน์

28 ธันวาคม 2566…สำหรับผู้ประกอบการหรือ CEO ที่มีเป้าหมายต้องการทำให้บริษัทสะท้อนเรื่องราวด้านความยั่งยืนที่ทำอยู่ ? วิธีพื้นฐานในการทําเช่นนี้ คือ ทำให้ได้รับการรับรองคุณสมบัติ Climate Neutral จุดสำคัญ คือ ต้องเปลี่ยนให้ความคิดริเริ่มที่เดิมมาจากผู้นํา ให้เกิดจากพนักงาน

Continue Reading

SD DAILY

SD Daily : KBank ให้สินเชื่อ SLL GC 1 หมื่นล้านบาท

19 ธันวาคม 2566..ธนาคารกสิกรไทย สนับสนุนวงเงินสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan : SLL) จำนวน 10,000 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050

Continue Reading

SD DAILY

GC ได้รับการจัดอันดับ DJSI 2023 คะแนนสูงสุด 5 ปีต่อเนื่อง

16 ธันวาคม 2566…บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เป็นบริษัทหนึ่งเดียวในโลกที่ได้รับการจัดอันดับจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในกลุ่ม World Index ให้เป็นที่ 1 ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ด้วยคะแนนสูงสุด 5 ปีต่อเนื่อง โดย S&P Global ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในระดับสากล ด้วยการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic) (ESG) ตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ พร้อมมุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 สอดคล้องกับความตกลงปารีสตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Continue Reading

SD DAILY

AWC ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI พร้อมได้คะแนนความยั่งยืนจาก S&P Global เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรม

15 ธันวาคม 2566…บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets Indices) เป็นปีแรก โดยมีคะแนนความยั่งยืนจากการประเมินผล Corporate Sustainability Assessment (CSA) โดย S&P Global สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ (Hotels, Resorts & Cruise Lines) สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3BETTERs ของ AWC คือ BETTER PLANET BETTER PEOPLE และ BETTER PROSPERITY เพื่อส่งมอบคุณค่าและสร้างความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และร่วม ‘สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า’ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ให้มีความยั่งยืน และสร้างสรรค์ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนของโลก

Continue Reading

SD DAILY

SD Daily : เอสซีจี กสิกรไทย ไอวีแอล @ COP28

13 ธันวาคม 2566…การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 28 หรือ COP28 มีผู้แทนจากรัฐภาคีทั่วโลก ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อหาทางเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในอนาคต

Continue Reading

SD DAILY

SD Daily : DJSI 2023 ก็ยังเป็นอีก 1 เกณฑ์อ้างอิงในการพิจารณาการลงทุน โดยนักลงทุนทั่วโลก

9 ธันวาคม 2566…เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 (ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา) ประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับการประเมิน DJSI ประจำปีนี้ ตัวอย่างบริษัทมหาชนไทยที่ได้ DJSI คือ ธนาคารกสิกรไทย ทรู คอร์ปอเรชั่น และซีพีเอฟ

Continue Reading

SD DAILY

SD Daily : กทม.x GIZ ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

10 พฤศจิกายน 2566…การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้อยู่ภายใต้โครงการ CAP SEA (แคป ซี) มีเป้าหมายในการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นที่กลยุทธ์การป้องกันและเตรียมความพร้อมสำหรับการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

Continue Reading