Browsing Tag

เมืองไทยประกันชีวิต

ACTIVITIES

ภาคธุรกิจ 9 แบรนด์ ช่วยบริจาคต่อเนื่อง @โควิด-19

12 สิงหาคม 2564…สถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศ ยังอยู่ในช่วงเวลาของคนติดเชื้อ และเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา จำนวนมาก อีกทั้งมีโอกาสจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง SD PERSPECTIVES รวบรวมหลายธุรกิจที่ยังช่วยเหลือบุคลากรด้านหน้า

Continue Reading

ALTERNATIVE

MTL ยังคุ้มครอง ผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบ Home Isolation หรือ Community Isolation

31 กรกฎาคม 2564…สาระ ล่ำซำ CEO บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ย้ำบริษัทฯจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่าย ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัย

Continue Reading

NEXT GEN

MTL จะเป็นส่วนเพิ่มให้เกิดความยั่งยืนได้โดย “ดูแลทุกช่วงของชีวิต”

26 มกราคม 2564… คนไทยเปิดใจรับเรื่องประกันชีวิต MTL Trusted Lifetime Partner เข้ามาตอบโทย์ ชูนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ เช่น โครงการ Super Health ดูแลทุกช่วงของชีวิตผสานแพลตฟอร์ม Digital และ Non-digital ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์บนโลกวิถีใหม่

Continue Reading

ALTERNATIVE

โควิด-19 ระลอกใหม่ สร้างให้คุ้นเคย Tele-Med กับคนรักษาโรคเริ้อรัง

5 มกราคม 2564… โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ มักจะมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่องจากแพทย์ที่โรงพยาบาล แต่เมื่ออยู่นสถานการณ์ระบาดขณะนี้ โรงพยาบาลเองก็อยากจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ คนไข้เองที่ต้องรับยาประจำก็อยากมีทางเลือกอื่นที่เลี่ยงการไปโรงพยาบาล

Continue Reading

ACTIVITIES

“อบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิต” มอบผ้าห่มช่วยเหลือประชาชนประสบภัยหนาว

30 ธันวาคม 2563…สาระ  ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดยพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สานต่อโครงการ “อบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิต”

Continue Reading

ACTIVITIES

เมืองไทย“สร้างบ้านปลา อนุรักษ์พันธุ์ปู” หนุนสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3 กันยายน 2563…หวังจะเป็นส่วนช่วยในการฟื้นฟู พัฒนา และต่อยอดการอนุรักษ์ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรทะเล รวมไปถึงการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวให้กลับมามีศักยภาพและมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนอีกครั้ง

Continue Reading

NEXT GEN

หลัง #COVID19 เกิด New Normal Now “MTL” รับชีวิตวิถีใหม่

9 กรกฏาคม 2563…สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการขายที่หลากหลาย บนแพลตฟอร์ม Digital และ Non-digital มุ่งตอบโจทย์ความต้องการในทุกไลฟ์สไตล์และขจัด Pain Point ลูกค้าอย่างตรงจุด

Continue Reading

ACTIVITIES

เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัล “องค์กรโปร่งใส” แห่งแรกของธุรกิจประกันภัย

10 มิถุนายน 2563…เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

Continue Reading