Browsing Tag

อาจารย์อภิทาน ลี

ACTIVITIES

กรุงศรีแนะ SME ให้ความสำคัญ ESG เพื่อการได้เปรียบทางการแข่งขัน ลดความเสี่ยงธุรกิจ

27 มิถุนายน 2565…เป็นไปตามพันธกิจของธนาคารในการให้ความสำคัญในเรื่อง ESG ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการเพื่อสังคมและความยั่งยืนควบคู่ไปกับการสนับสนุนลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการลงทุนและการปรับโครงสร้างการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Continue Reading