Browsing Tag

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ACTIVITIES

บพท.หนุน ม.ฟาฏอนีเสริมพลังมัสยิด เติมความรู้จุดประกายปัตตานีสันติสุข

5 เมษายน 2565…บพท. เกื้อหนุนมหาวิทยาลัยฟาฏอนีสานพลังมัสยิด เสริมองค์ความรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน เปิดมิติความสวยงาม สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสันติสุขในพื้นที่ปัตตานี

Continue Reading

ALTERNATIVE

บพท.x ม.พะเยา แจ้งเกิด Social Enterprise”ออร์แกนิคพะเยา”

17 กุมภาพันธ์ 2565…ยกระดับวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมเกษตรอินทรีย์ สู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เล็งเพิ่มช่องทางการขาย และแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า เน้นสร้างกลไกผู้นำท้องถิ่นสร้างเกษตรอินทรีย์พะเยาให้เข้มแข็ง

Continue Reading

ALTERNATIVE

บพท. x 16 สถาบันการศึกษา ช่วย 4 หมื่นชีวิตปลดแอกความจน

26 มกราคม 2565…ลุยต่อยอดงานหลังพบคนจนไม่ได้อยู่ในระบบจำนวนมาก นำความรู้ช่วยสร้างกลุ่มอาชีพบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตั้งเป้าหมายยกระดับชีวิตชาวบ้าน 4 หมื่นคนใน 20 จังหวัดต้นแบบ พร้อมดึงรัฐ เอกชนท้องถิ่นเข้าร่วมเพื่อพัฒนาระบบให้ยั่งยืน

Continue Reading