Browsing Tag

สิทธิมนุษยชน

NEXT GEN

เผยแรงงานอาหารทะเลไทย พบ ค่าจ้างไม่พอชนเดือน ไม่เท่าเทียมชาย-หญิง ซ้ำเจอโควิด-19

18 สิงหาคม 2564…งานวิจัยชี้ให้เห็นว่า แรงงานมีความเปราะบางด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตอยู่แล้ว ยิ่งประสบปัญหามากขึ้นในวิกฤติโรคระบาดโควิด-19

Continue Reading

ACTIVITIES

‘ข้าวเหนียวหน้าควายลุย’ ขนมไทยชื่อแปลกโกออนไลน์ @‘ดีแทคเน็ตทำกิน’ ช่วยต่อลมหายใจ คนไทยยุคโควิด-19

7 เมษายน 2564…SD Perspectives ทราบว่า ปกติหากินได้เฉพาะที่ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เท่านั้น โดยทำมาจากถั่วเขียวและเผือก กวนรวมกับกะทิแล้วใส่น้ำตาลโตนด แล้วกวนให้เข้ากันจนออกมาเป็นลักษณะเหมือนโคลนในปลักควาย อันเป็นที่มาของขนมไทยชื่อแปลกนี้ ปัจจุบันซื้อกินได้ทั้งประเทศ เพราะโกออนไลน์ขายผ่าน‘ดีแทคเน็ตทำกิน’

Continue Reading

NEXT GEN

ธรรมาภิบาลในทศวรรษใหม่ : การเพิ่มขึ้นของคณะกรรมการ ESG ในห้องประชุม

5-7  มีนาคม 2564…ปัจจุบัน การกํากับดูแลด้าน ESG กลายเป็นความจําเป็นสําหรับบอร์ด และรายงานฉบับใหม่แสดงให้เห็นว่า บรรดาบริษัทต่างๆควรเปิดไฟเขียวในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรของพวกเขามีความยั่งยืน

Continue Reading

ACTIVITIES

ซีพีเอฟ ย้ำดูแลแรงงานทุกชาติไม่เลิกจ้าง ใช้มาตรการป้องกันโรคระบาดสูงสุด ทุกโรงงาน

24 ธันวาคม 2563…ปฏิบัติต่อแรงงานทุกสัญชาติตามมาตรฐานสากล พร้อมคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติ ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน สร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้พนักงานทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติ

Continue Reading

NEXT GEN

Kick Off หลักสูตรอบรมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในตลาดทุนไทย

9 ธันวาคม 2563…ก.ล.ต. ลงนาม MOU กับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมจัดทำหลักสูตรอบรมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุน และร่วมพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Continue Reading

NEXT GEN

เผยหลักสูตร “การเคารพในความหลากหลายทางเพศ”

2 ตุลาคม 2563…ดีแทค Safe Internet และกลุ่มเทเลนอร์ ร่วมกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย พร้อม “ดีป้า-กองทุนสื่อฯ” พัฒนาหลักสูตร ‘การเคารพในความหลากหลายทางเพศเพื่อลดการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ (Cyber-bullying) ในห้องเรียน “ครูล้ำ”

Continue Reading

NEXT GEN

การส่งเสริมธุรกิจกับ “สิทธิมนุษยชน” ในตลาดทุนไทย

23 กันยายน 2563…ประเทศไทยโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) หรือ National Action Plan on Business and Human Rights 
(แผน NAP) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562

Continue Reading

NEXT GEN

Gen Z เห็นปัญหา สถานะ และความหวังต่อสังคมที่พวกเขาต้องการ

21 กันยายน 2563… Gen Z คือประชากรที่เกิดปี 2538-2553 ดูมือถือแท็บเล็ตตั้งแต่ยังเดินไม่ได้ เข้าเน็ตครั้งแรกตอนเรียนอนุบาลดูการ์ตูน แล้วหลายคนเติบโตมาพร้อมคำว่า Cyberbullying หวังลด Cyberbullying ให้สังคมอนาคตที่เขาต้องอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบส่วนรวม และเคารพต่อสิทธิผู้อื่น Continue Reading