Browsing Tag

สสว.

ACTIVITIES

UN Women เสนอแนะเชิงนโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจไทยสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

18 มีนาคม 2565… ผ่านการส่งเสริมการเปิดเผยและรายงานข้อมูล 56-1 One Report ที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมทางเพศ สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลท. การสนับสนุนบทบาทผู้นำองค์กรสตรี  การสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการสตรี และธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้นำในห่วงโซ่อุปทานของภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

Continue Reading

NEXT GEN

ตลาดทุนพร้อมแล้วเป็นแหล่งเงินทุนให้ SMEs และ Startups เพื่อเติบโต

8 ตุลาคม 2563…สสว. ลงนาม MOU ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการเติบโต SMEs และ Startups ผ่านตลาดทุนไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโตในยุคหน้า

Continue Reading

NEXT GEN

SMEs และ StartUp สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้แล้ว !

6 ตุลาคม 2563…ก.ล.ต. จับมือ สสว. ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุน SMEs ที่ลงทะเบียนกับสสว.และ StartUp ซีรีย์ A เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนกระดาน 3 หวังให้ธุรกิจรายเล็กเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล

Continue Reading