Browsing Tag

ศูนย์การเรียนรู้ สรรค์สาระ

NEXT GEN

ศูนย์การเรียนรู้ “สรรค์สาระ” เชื่อมสังคม & สิ่งแวดล้อม

18 มีนาคม 2563…ภาพข้างต้น สาระ ล่ำซำ ใช้ห้องออดิทอเรียม ในสรรค์สาระ เชื่อมโยง Stakeholder ของบริษัทส่วนหนึ่ง เพื่อให้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท ตลอดปี 2563

Continue Reading