Browsing Tag

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรงบ้านทับมา

CSR

SCGC เคลื่อน ESG ในชุมชน ส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรง

11 กรกฎาคม 2565…@บ้านทับมา จ.ระยอง ต่อยอดนวัตกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนตอบโจทย์ BCG พร้อมต่อยอดด้านนวัตกรรมสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน มุ่งสร้างรายได้ให้ชุมชน ควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Continue Reading