Browsing Tag

รายงานความยั่งยืน 2018

PARTNERSHIPS

ทำไม? การสื่อสารผ่านรายงานความยั่งยืนจึงมีความสำคัญ & แบรนด์ใดคว้ารางวัล

7 ธันวาคม 2561…ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานให้ครบถ้วนในด้านสังคม เศรษฐกิจ ธรรมาภิบาลและสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยอ้างอิง GRI STANDARDS ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุน และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตอบโจทย์เป้าหมาย SDGs ด้วย

Continue Reading