Browsing Tag

ระเฑียร ศรีมงคล

NEXT GEN

เคทีซี ประกาศ ! มีสวัสดิภาพคู่ชีวิตของพนักงาน LGBTQI+และคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน เหมือนคู่สมรสทุกประการ

2 มีนาคม 2565… นับเป็นการประกาศครั้งสำคัญของสถาบันการเงินแห่งแรกของไทยในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ  (Gender Equality) ของบุคลากรในองค์กรเคทีซี  ถือเป็นการคำนึงถึงทุกแง่มุมในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงาน สุขภาพ ครอบครัว และความก้าวหน้าในอาชีพ

Continue Reading

ALTERNATIVE

เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

6 สิงหาคม 2564…เคทีซี ได้เพิ่มมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยฯ เป็นระยะเวลา 2 รอบบัญชีหรืองวด เพื่อแบ่งเบาภาระสมาชิกเคทีซีทุกผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งอาศัยหรือทำงานในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  หรือนอกเขตพื้นที่ควบคุมที่ต้องปิดกิจการตามประกาศของศบค. โดยสมาชิกยังสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว หากคนไทยร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน

Continue Reading

TALK

ระเฑียร ศรีมงคล “การพัฒนาคน ต้องเข้าใจ จะต้องเป็นคน Proactive เป็นคนที่นึกถึงสังคม”

4 มิถุนายน 2562…การที่จะรับใครสักคนมาอยู่ในองค์กร ฐานะทางเพศ หรือเรียนเก่งมาก เก่งน้อยไม่เกี่ยว สิ่งสำคัญที่สุดคือ จะต้องดูว่าดีเอ็นเอของเขาเป็นอย่างไร มีดีเอ็นเอเดียวกันไหม ต้องพัฒนาให้เป็นคนแบบเคทีซี

Continue Reading

NEXT GEN

***จัดหนัก CRM, Campaign ใน Financial Literacy ก่อนจะเป็นปัญหาสังคมต่อไป

21 พฤษภาคม 2562…KTC Proud อธิบายเรื่องการนำเครื่องมือการตลาดเช่น CRM, Campaign เข้ามาสื่อถึงลูกค้าคู่กับ Financial Literacy เป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการเป็นหนี้ และมีวินัยในการใช้เงินเท่านั้นที่จะเข้าสู่การ “เคลียร์หนี้ ” บรรเทาสิ่งที่กระทบชีวิต ลดการเป็นปัญหาสังคม

Continue Reading