Browsing Tag

พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย

TALK

3 ปีกับกรุงศรี Gender Bond ผู้เพาะเมล็ดพันธุ์สินเชื่อ ESG ที่นับวันจะเติบโต

26 สิงหาคม 2565…กรุงศรี ถือเป็นธนาคารแห่งแรกในไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ออกพันธบัตรคำนึงถึงเพศสภาพเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการหญิง (Gender Bond) และนับเป็นพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) ที่ออกเป็นครั้งแรกในตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย

Continue Reading

NEXT GEN

กรุงศรี เชื่อ ESG คือ“ทางรอด” ไม่ใช่ “ทางเลือก” ตั้งเป้ารุกธนาคารพาณิชย์เพื่อความยั่งยืน

27 กรกฎาคม 2565…โอกาสและความท้าทายที่สำคัญที่จะลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อโลกและประชาคมโลกอย่างมีนัยยะสำคัญ ด้วยการผนวกมิติด้าน ESG เข้ากับการดำเนินธุรกิจในกลยทุธ์ นโยบาย และเป้าหมายทางธุรกิจ การใช้ ESG เป็นเครื่องมือในการแข่งขันทางธุรกิจ การฟื้นฟูธุรกิจภายหลังโควิด-19 พัฒนาการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ สร้างพอร์ตสินเชื่อที่สมดุล การผสานความแข็งแกร่งกับ MUFG

Continue Reading

CSR

มูลนิธิกรุงศรีเชื่อมนักศึกษา-ชุมชนเปิดตัว “บันทึกข้าวหลามหินรุ่ย”

29 ธันวาคม 2564…เป็นผลงานงานของกลุ่มนักศึกษาจากสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศภายใต้โครงการ “กรุงศรีอุดมศึกษาอาสาพัฒนา” ประจำปี 2563 เพื่อร่วมอนุรักษ์อาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

Continue Reading

ALTERNATIVE

โครงการ Care the Wild จับมือ “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” ร่วมเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน

8 มิถุนายน 2564…โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เป็นความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ กรมป่าไม้ และพันธมิตร ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทางเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการสร้างพื้นที่ป่า พร้อมติดตามการเติบโตของไม้ที่ปลูกด้วยหลักธรรมาภิบาลการเปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล ผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com

Continue Reading

ACTIVITIES

มูลนิธิกรุงศรีมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว

11 มกราคม 2564…พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิกรุงศรี มอบผ้าห่มจำนวน 500 ผืน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารที่กำลังประสบภัยหนาว

Continue Reading

NEXT GEN

กรุงศรีตั้งเป้าผู้นำหุ้นกู้ ESG เผยเตรียมออกผลิตภัณฑ์ Sustainability Link Loan

12 พฤศจิกายน 2563…ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่อง ESG (E-Environment สิ่งแวดล้อม S-Social สังคม และ G-Governance ธรรมาภิบาล) มากขึ้น ส่งผลให้การลงทุนในตราสารหนี้ ESG ขยายตัว โดยข้อมูลล่าสุดของเดือนกันยายน 2563 มูลค่าอยู่ที่ 340,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 39% เทียบกับปี 2562

Continue Reading

TALK

พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย “กรุงศรี เป็นธนาคารแรกที่มีสายงาน ESG ต้องบริหารความเสี่ยง & มี Commitment”

23 กรกฎาคม 2562…ธปท.,ตลท.,ก.ล.ต. ยังไม่มีข้อบังคับ เรื่อง ESG สำหรับภาคธุรกิจในกำกับ มีแค่ “สนับสนุน” ให้มี แต่กรุงศรีรุกก่อน เพราะคือ Requirement ของการเงินการลงทุนทั่วโลก ซึ่งคนในองค์กรทุกระดับต้องเข้าใจ ต้องลงมือทำ รวมถึง(ว่าที่) คนแบงก์รุ่นใหม่

Continue Reading