Browsing Tag

พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

CSR

พรูเด็นเชียล ร่วมพาคนไทยฝ่าโควิด-19 ด้วยแคมเปญ Regional “We DO Well Together” by Prudential

12 ตุลาคม 2564…พรูเด็นเชียลเป็นบริษัทประกันชีวิตอีกแห่งหนึ่ง ที่มีการทำธุรกิจแบบที่เติบโตควบคู่กับการพัฒนา สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG ในทุกประเทศที่ดำเนินกิจการ

Continue Reading