Browsing Tag

บลจ.กสิกรไทย

NEXT GEN

SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต “ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยความยั่งยืนในแนวทาง ESG ที่เป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือก”

9 พฤษภาคม 2565…ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดสัมมนา “SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต” ภายใต้แนวคิด “Make it Work for Future” โดยมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญภาคเศรษฐกิจและธุรกิจ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยก้าวสู่อนาคตครอบคลุมทั้งมิติธุรกิจและความยั่งยืน ที่มุ่งสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนไทยเกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน

Continue Reading

NEXT GEN

หุ้นรักษ์โลกผันผวนสั้น มั่นใจอนาคตยังดี ชวนคว้าโอกาสทำกำไรธุรกิจที่มีแนวคิด ESG

17 มีนาคม 2565…บลจ.กสิกรไทย ประเมินสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน และการปรับขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในระยะสั้น เชื่อมั่นธุรกิจที่มีแนวคิด ESG มีอนาคตไกลสอดรับพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป สนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน   แนะนำ 2 กองทุนหุ้นรักษ์โลก ‘K-CHANGE และ K-CLIMATE’ โดยผู้ลงทุนที่ถือกองทุนนี้อยู่สามารถถือต่อไปได้ ส่วนผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ เป็นจังหวะที่ดีในการเข้าลงทุนในช่วงที่ราคา NAV ปรับตัวลง

Continue Reading

NEXT GEN

6 หลักปฏิบัติหลัง บลจ.กสิกรไทย ร่วมลงนามการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ (PRI )

20 ธันวาคม 2564..บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็น บลจ.แห่งแรกในประเทศไทยที่เข้าร่วมลงนาม Principles for Responsible Investment (PRI Signatory) ซึ่งเป็นหลักการลงทุนที่รับผิดชอบในระดับสากลที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations)

Continue Reading

NEXT GEN

กสิกรไทย xไทยประกันชีวิต xบลจ.กสิกรไทย ออกสัญญาบริหารความเสี่ยง ESG Linked

12 พฤศจิกายน 2564…เป็นการเข้าทำธุรกรรมบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย THOR (THOR Overnight Index Swap หรือ THOR OIS) ที่มีการวัดผลการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG-Linked THOR OIS มูลค่าสัญญารวม 1,500 ล้านบาทกับนักลงทุนสถาบันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

Continue Reading