Browsing Tag

ดีแทคพลิกไทย

NEXT GEN

Chatbot ต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิง เริ่ม Private Beta วางเป้าสู่ SE

1 เมษายน 2562…เป็นครั้งแรกๆ ของประเทศ ที่เกิด Chatbot แล้วเป็นไปตามเป้าหมาย SDGs ข้อ 5 “ความเท่าเทียมทางเพศ”(Gender Equality) โดยมาจากฐานเริ่มต้น “โปลิศน้อย” ในเวที #ดีแทคพลิกไทย ปีที่แล้ว

Continue Reading

NEXT GEN

Inskru แพลทฟอร์มออนไลน์ “แบ่งปันเทคนิคการสอน”

วิจัยพบความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสัมพันธ์กับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ พบพื้นที่ต่างจังหวัด-ชายขอบประสบปัญหาคุณภาพการสอน เหตุบุคลากรครูไม่เพียงพอ

Continue Reading