Browsing Tag

ดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์

ACTIVITIES

กรุงศรีแนะ SME ให้ความสำคัญ ESG เพื่อการได้เปรียบทางการแข่งขัน ลดความเสี่ยงธุรกิจ

27 มิถุนายน 2565…เป็นไปตามพันธกิจของธนาคารในการให้ความสำคัญในเรื่อง ESG ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการเพื่อสังคมและความยั่งยืนควบคู่ไปกับการสนับสนุนลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการลงทุนและการปรับโครงสร้างการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Continue Reading

ALTERNATIVE

กรุงศรีรุกตลาด ESG สินเชื่อโซลาร์รูฟท็อป เจาะตลาด SME x บุคคลทั่วไป

1 เมษายน 2565…กรุงศรี ตอกย้ำความเป็นผู้นำใน ESG Financeเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม โดยช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

Continue Reading