Browsing Tag

ดร.กฤษดา กฤตยากีรณ

CSR

กองทุนมิตรผล-บ้านปู เพิ่มงบอีก 500 ลบ. เจาะ 7 หมวดหมู่ กับหลายภาคส่วนตาม SDGs17

7 ตุลาคม 2564…งบประมาณที่เพิ่มขึ้นครั้งนี้ จะมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาวะมากขึ้น

Continue Reading

CSR

บ้านปู เน็กซ์  ส่ง “มูฟมี อาสาขนส่ง” รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า พาผู้หายป่วยจากโควิด-19 กลับบ้านฟรี

25 กันยายน 2564…สานต่อภารกิจ CSR กองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเป็นการจับมือกับพันธมิตร 3 รายคือ UMT เรื่องการเดินทาง เครือข่าย Food For Fighters ขนส่งอาหาร และถุงยังชีพไปแจกจ่ายยังชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และมูลนิธิ Let’s be heroes ขนส่งถุงยังชีพเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังชุมชนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

Continue Reading