Browsing Tag

ความเท่าเทียมทางเพศ

NEXT GEN

ดีแทค แสนสิริ ยูนิลีเวอร์ ประกาศจุดยืน “ความเท่าเทียมทุกมิติ รับความหลากหลาย LGBTQ+” ในองค์กร สู่ Supply Chain และสังคมไทย

27 พฤษภาคม 2565…วางโรดแมปพันธกิจระยะยาว 3 ปี ผลักดันสู่ความเท่าเทียมทุกมิติในสังคมไทย แบ่งปันองค์ความรู้-ขยายแนวคิดสู่พันธมิตรคู่ค้าทางภายใต้การสนับสนุนต่อเนื่องจาก UNDP

Continue Reading

ACTIVITIES

UN Women เสนอแนะเชิงนโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจไทยสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

18 มีนาคม 2565… ผ่านการส่งเสริมการเปิดเผยและรายงานข้อมูล 56-1 One Report ที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมทางเพศ สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลท. การสนับสนุนบทบาทผู้นำองค์กรสตรี  การสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการสตรี และธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้นำในห่วงโซ่อุปทานของภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

Continue Reading

ACTIVITIES

หลายแบรนด์เดินหน้า “ความเท่าเทียมทางเพศในวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน”

9 มีนาคม 2565…เมื่อวันนี้ ผู้หญิง-เด็กผู้หญิงมีโอกาสที่จะเป็นศูนย์กลางของการวางแผน และการดำเนินการเพื่อบูรณาการมุมมองทางเพศเข้ากับกฎหมาย นโยบายระดับโลกหรือระดับประเทศ จึงเป็นโอกาสคิดใหม่ กำหนดกรอบใหม่ และจัดสรรทรัพยากรใหม่

Continue Reading

ACTIVITIES

ความเท่าเทียมทางเพศในวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน

8 มีนาคม 2565… ในวันสตรีสากล 8 มีนาคมนี้ธีม Gender equality today for a sustainable tomorrow ซึ่ง UN Women มีข้อมูลล่าสุด ปัจจุบันเราเข้าใจถึงความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างเพศ ความเท่าเทียมทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และตระหนักดีว่าหากปราศจากความเท่าเทียมทางเพศในวันนี้ อนาคตที่ยั่งยืน อนาคตที่เท่าเทียมกัน ก็ยังไม่สามารถเอื้อมถึงได้

Continue Reading

NEXT GEN

เคทีซี ประกาศ ! มีสวัสดิภาพคู่ชีวิตของพนักงาน LGBTQI+และคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน เหมือนคู่สมรสทุกประการ

2 มีนาคม 2565… นับเป็นการประกาศครั้งสำคัญของสถาบันการเงินแห่งแรกของไทยในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ  (Gender Equality) ของบุคลากรในองค์กรเคทีซี  ถือเป็นการคำนึงถึงทุกแง่มุมในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงาน สุขภาพ ครอบครัว และความก้าวหน้าในอาชีพ

Continue Reading

ALTERNATIVE

WEPs Awards มอบ 7 องค์กรเอกชนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ ครั้งแรกในไทย

21 ตุลาคม 2564…องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) มอบ รางวัล “WEPs Awards” ครั้งแรกในไทย เชิดชู 7 องค์กรเอกชนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ เน้นย้ำความสำคัญของหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี (Women’s Empowerment Principles) เพิ่มบทบาทผู้หญิงในระดับผู้นำองค์กรที่มีอำนาจตัดสินใจ

Continue Reading

ACTIVITIES

#ChooseToChallenge @วันสตรีสากล

8 มีนาคม 2564…International Women’s Day วันนี้เป็นโลกที่ต้องท้าทาย คือโลกที่ตื่นตัว แต่ละคนต้องรับผิดชอบต่อความคิด และการกระทำของเราเองทุกวัน ยังถือเป็นการเรียกร้องให้ดำเนินการเพื่อเร่งความเท่าเทียมกันทางเพศ มีตัวอย่างแบรนด์ที่ร่วมกิจกรรม

Continue Reading

NEXT GEN

Bloomberg ชูกสิกรไทย องค์กรที่มีความเสมอภาคทางเพศระดับโลก 3 ปีซ้อน

29 มกราคม 2564…SDPerspectives ได้นำเสนอความเคลื่อนไหวเรื่องนี้อีกครั้งในห้วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว ซึ่งกสิกรไทยเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่ได้รับการคัดเลือกติดต่อกัน 3 ปีซ้อน

Continue Reading