Browsing Tag

กระทรวงศึกษาธิการ

NEXT GEN

AIS Academy ชวนองค์กรไทย ใส่พลังเพื่อสร้างคนให้ทันต่อการพัฒนาประเทศ โชว์ต้นแบบ THE EDUCATORS สร้างครูไทย เพื่อส่งต่อเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ

17 กันยายน 2564 ….เพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกมีอยู่ตลอดเวลาทั้งเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเพิ่มทักษะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นั่นคือสิ่งที่ เอไอเอสมองเห็นเมื่อ 6ปีที่แล้วจึงเกิด AIS Academy มีภารกิจตั้งต้นจากการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรของเอไอเอสที่มีกว่า 13,000 คนให้คุ้นเคยในการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล จนกระทั่งเมื่อโลกเข้าสู่สถานการณ์โรคระบาด “ภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย โดย AIS Academy” ขยายแกนการเพิ่มทักษะออกไปหลายด้านด้วยการทำงานที่เอไอเอสก็เชื่อว่า การเติบโตแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่สูตรสำเร็จของการเติบโตอย่างแท้จริง แต่การทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบด้วยการช่วยเหลือและยกระดับสังคม ถือเป็นหน้าที่สำคัญของภาคเอกชนในฐานะเป็นหนึ่งในสมาชิกของสังคมเช่นกัน

Continue Reading

NEXT GEN

AIS Academy เปิดเวที THE EDUCATORS THAILAND “นวัตกรรมการสอนของครูไทยในอนาคต” เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อครูไทย ลดความเหลื่อมล้ำ รับการเปลี่ยนแปลงภาคการศึกษายุคใหม่

29 กรกฎาคม2564…เมื่อโลกก้าวมาถึง “การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21” มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันไป มีการเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการสื่อสารมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 กลายเป็นตัวเร่งให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็น นักการศึกษา, ครูผู้สอน, บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกสอนต้องปรับตัวโดยเฉพาะการ Upskill Reskill

Continue Reading

ALTERNATIVE

แถลงการณ์ของยูนิเซฟต่อเหตุการณ์ข่มขืนนักเรียนหญิงในจ.มุกดาหาร

14 พฤษภาคม 2563…เหตุการณ์นี้คือสัญญาณว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับปรุงการคุ้มครองเด็กในโรงเรียนโดยด่วน ไม่ควรมีเด็กคนใดควรต้องเผชิญกับความรุนแรง ไม่ว่าในรูปแบบใด หรือสถานที่ใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียน ซึ่งควรเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคน โรงเรียนต้องเป็นที่ ๆ เด็กรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง และเป็นที่ ๆ พวกเขาจะสามารถเรียนรู้ เติบโต ตลอดจนพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต

Continue Reading

ACTIVITIES

ซีพีเอฟ หนุนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

ซีพีเอฟ หนุนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านทักษะการงานอาชีพและประสบการณ์เพื่อสร้างโอกาสการทำงานให้นักเรียนหลังจบการศึกษา รองรับความต้องการของท้องถิ่น

Continue Reading