Browsing Tag

กรมส่งเสริมการเกษตร

ACTIVITIES

ดีแทค+มูลนิธิรักบ้านเกิด เฟ้นหาเกษตรกรที่พร้อมยกระดับสู่ผู้ประกอบการส่งออก

27-28 กรกฎาคม 2563…เปิดรับสมัครแล้ว โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านปีนี้เกิด ปี 2563 ซึ่งปีที่ 12 ยังร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับเกษตกรสู่ผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด “การเกษตรเพื่อการส่งออก” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรที่มีความพร้อมในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ไปสู่สากล ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

เกษตรกรรุ่นใหม่ ผลิตอาหารอินทรีย์ รับเทรนด์สุขภาพคนเมือง&ตลาดโลก

 21 พฤศจิกายน 2562 – ดีแทค กรมส่งเสริมการเกษตร และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด สนับสนุนแนวคิดสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง สร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม

Continue Reading

Pin It on Pinterest