Browsing Tag

กรมสุขภาพจิต

PARTNERSHIPS

ครั้งแรกของไทย!! มาตรฐานการศึกษาด้านดิจิทัล “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” ภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้คนไทย กับการทำงานของ AIS ร่วมกับ 3 กระทรวง 1 มหาวิทยาลัย

21 กันยายน 2565… SDGs ของ UN เป้าหมายข้อที่ 17 ว่าด้วยเรื่อง ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากการทำงานของ AIS ที่จับมือภาครัฐ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามความร่วมมือ พร้อมเปิดตัว “อุ่นใจไซเบอร์” เป็น “หลักสูตรการเรียนรู้” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ครั้งแรกของไทย ที่เป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ยกระดับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล เพื่อปกป้องภัยไซเบอร์

Continue Reading

CSR

สร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มแก้ปัญหา ความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ให้คนไทย

11 กุมภาพันธ์ 2564…ผลกระทบต่อเนื่องในสถานการณ์โควิด-19 ยิ่งทำให้เห็นบทบาทสื่อออนไลน์ทั้งที่เป็นประโยชน์ และความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในวาระ Safer Internet Day จึงเตรียมจัดทำแพลตฟอร์มหลักสูตรการเรียนรู้ดิจิทัล ใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย เตรียมเปิดตัวในไตรมาส 2 ของปี 2564

Continue Reading

ALTERNATIVE

ฟัง x เล่า = ความสุข มุ่งส่งเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่น

17 กรกฎาคม 2563… ยูนิเซฟ กรมสุขภาพจิต และจู๊กซ์ เปิดตัวแคมเปญ THE SOUND OF HAPPINESS หนุนให้วัยรุ่นมีทักษะจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ที่กระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขาในปัจจุบัน

Continue Reading