NEXT GEN

สร้างชุมชนภายในสู่ภายนอก ยกระดับคุณภาพชีวิตหลากหลายในสังคม

18 มิถุนายน 2562…AP Thailand ทำหน้าที่ข้างต้นผ่าน YourNextU นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Learning Buffet Model ทักษะใหม่ๆ ที่ต้องตามให้ทันและคนทั่วๆไปเรียนรู้ได้ แม้กระทั่งคนเอพีที่ผ่านความเข้มข้นจาก AP Academy ก็ร่วมได้

อนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคนและการศึกษา ดังนั้นภายใต้ชายคาของเอพี ไทยแลนด์ จึงมีส่วนนี้เข้ามาเป็นกำลังหลักที่เริ่มจากในองค์กร AP Academy ร่วมกันออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมที่ไม่เพียงเน้นพื้นฐานความรู้ที่แน่น แต่ยังครอบคลุมการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการทำเวิร์คช็อปต่างๆ มีจุดประสงค์ เพื่อมุ่งสู่การปลูกฝัง Mindset แห่งการเป็น ‘นักคิด นักสร้างสรรค์’ ผ่าน 3 คุณลักษณะเด่น

1.มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ – FLEXIBLE
2.ทำงานเป็นทีมเปิดรับความต่าง – TEAMWORK
3.สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดขึ้นจริง – MAKE IT HAPPEN

ตอกย้ำวิสัยทัศน์สำคัญในการสร้าง “คนคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ” สู่วงการอสังหาริมทรัพย์ และสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

เมื่อคนในองค์กรสำคัญอย่างเดียวไม่พอ คนนอกองค์กรก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กัน ไม่ว่าคนคนนั้นจะสนใจหรือไม่สนใจเรื่องราวอสังหาริมทัพย์ แต่หากสนใจพัฒนาตัวเองด้วยทักษะใหม่ๆ ที่ในยุคนี้แทบจะเรียกได้ว่าต้องเปลี่ยนแปลงทุก 2 ปีเป็นอย่างน้อย มิฉะนั้นก็อาจถือได้ว่าตกยุค !

ดังนั้น การที่ เอพี ไทยแลนด์ จึงให้ความสำคัญการเกิด ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน หรือเอสอีเอซี (SEAC) เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทุกคนเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา วันนี้กระแส Digital Disruption ทำให้ความรู้ ความสามารถของคนในปัจจุบันล้าสมัยลงอย่างรวดเร็ว หลายคนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการRe-skill พื่อให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา

วิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป ขยายความ SEAC ตั้งใจสร้างสรรค์และออกแบบนวัตกรรมและระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของโลก รูปแบบการใช้ชีวิต และสไตล์การเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัย เพื่อร่วมสานต่อพันธกิจในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในสังคม โดยภายใต้ SEAC ก็มีนวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ซึ่งเกิดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

YourNextU นวัตกรรมดีไซน์ที่เกิดขึ้นเพื่อดิสรัปการศึกษาครั้งแรกของโลก ด้วยจุดต่างในการเป็น World-Class Education Service กับโมเดลการเรียนรู้แบบ Learning Buffet Model เรียนแบบไม่สิ้นสุด เรียนซ้ำได้อย่างไม่จำกัดกับคลาส และโปรแกรมระดับโลกกว่า 300 หลักสูตร ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้

นิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล Executive Director SEAC อธิายความใหม่และแตกต่าง ของการเรียนรู้ใน YourNextU 4 เรื่องคือ

1.Classroom การเข้าคลาสเพื่ออบรมในห้องเรียนกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลักสูตรต่างๆ
2.Social Learning การเรียนรู้ในรูปแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล หรือเรื่องราวจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเรียน วิทยากร นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ หรือผู้นำทางความคิด ผ่านกิจกรรมพิเศษที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
3.Online เรียนรู้เนื้อหาผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์ที่คัดกรองและคัดสรรมาแล้วว่าดีที่สุด มาตรฐานระดับสากล พร้อม Subtitles ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเวลา และสถานที่ที่ผู้เรียนสะดวกได้
4.Library คลังความรู้ที่ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดได้อย่างไม่จำกัดออกมาเป็น “คัมภีร์พิชิตความสำเร็จ” เพื่อปฎิบัติตามได้ทันที และเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

“ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อ และรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะกับตนเองได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดหัวข้อ และจำนวนครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี อีกทั้งยังมีการอัพเดทหลักสูตรใหม่เพิ่มเติมทุกเดือนเพื่อให้มีความทันสมัยตลอดเวลา และสามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เข้ากับสถานการณ์ และความต้องการของผู้เรียนได้ เช่น หลักสูตร Design Thinking ต้นฉบับจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด หลักสูตร Outward Mindset จาก The Arbinger Institute หลักสูตร Self-Leadership จาก The Ken Blanchard Companies รวมถึงหลักสูตรเพื่อสร้างทักษะใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ยุค 4.0 อีกมากมาย”

นิภัทรา ขยายความเพิ่มเติมว่า ทั้งหมดจะถูกพัฒนาเนื้อหาร่วมกับเจ้าของหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของตนเอง ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้กับงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน ทลายทุกข้อจำกัดในการเข้าถึงโอกาสใหม่ของการศึกษาด้วยค่าบริการเพียง 12,000 บาท/ปี

พื้นที่บางส่วนของ SEAC

“กลุ่มคนที่จะเรียนใน YourNextU เป็นใครก็ได้ เพราะหลักสูตรเปิดกว้างให้คนทำงานทั่วไปสามารถเรียนรู้ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์”

YourNextU เป็นอิสระจากเอพี บริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ ภายใต้ชื่อบริษัท ‘เคลย์มอร์’ และ ‘เอสอีเอซี’ สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมมาจากกระบวนการ Stanford Design Thinking เพื่อตอบโจทย์ “ความต้องการที่ยังไม่ถูกตอบสนอง” พร้อมนำร่องใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลูกค้าเครือเอพี และเปิดกว้างให้ใช้บริการแก่บุคคลทั่วไป โดยไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าของเอพีเท่านั้น

จากนวัตกรรมการศึกษาที่มีความพร้อมให้บริการแล้ว เร็วๆ นี้จะเกิดอีก 2 นวัตกรรมบริการแห่งคุณภาพชีวิตล่าสุด ได้แก่ “KATSAN” ผู้คุ้มกันส่วนตัวอัจฉริยะ (Personal Guardian) ตลอด 24 ชั่วโมง “HOMEWISER” ผู้เชี่ยวชาญประจำบ้านที่มาพร้อมกับแนวคิดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นไปตามวิสัยทัศน์ใหม่ AP WORLD, A Vision for Quality of Life

 

You Might Also Like