Browsing Category

PARTNERSHIPS

PARTNERSHIPS

Philip Kotler กับศาสตร์เลข 3 สู่ความยั่งยืน &​ การเป็นแบรนด์คนดีช่วยเหลือสังคม

10 ตุลาคม 2562…คำว่า “การใส่ใจต่อสังคม” (CSR หรือ Corporate Social Responsibility) มีหัวใจของความสำเร็จอยู่ที่ “ความยั่งยืน” หรือ “Sustainability” ซึ่งเป็นเครื่องมือของนักสื่อสารนานนับหลายทศวรรษ

Continue Reading

PARTNERSHIPS

‘R’ ตัวที่ 5 – Rethink – คิดใหม่เพื่อช่วยโลก

27 สิงหาคม 2562…เมื่อเรามองเยาวชนทุกวันนี้ เราเห็น “อนาคต” ของพวกเขาหรือไม่ เราเคยเห็นภาพหรือไม่ว่า เด็ก ๆ จะเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมและโลกดวงเดียวกับเรานี้อย่างไร  

Continue Reading

PARTNERSHIPS

วิถีชุมชน & เกษตรยั่งยืน ออกแบบได้ด้วย Purpose !

12 สิงหาคม 2562…ออกแบบวิถีชุมชน ออกแบบเกษตรยั่งยืน จำเป็นต้องคิดถึงทุก ๆ ห่วงโซ่ของชุมชน และการเกษตร ที่มีความพยายามจะเข้าสู่วิถีอินทรีย์ ซึ่งจากเวที SET Social Impact Day 2019 จะเห็นคนที่ทำได้ แต่ต้องใช้เวลา และความอดทน

Continue Reading

PARTNERSHIPS

กำลังคนในศตวรรษที่ 21

11 สิงหาคม 2562…ทักษะผู้ประกอบการ ทักษะภาษา และความเป็นนานาชาติคือสิ่งสำคัญ จากเวทีมธ.และซีพี.Grooming Next-Generation Leaders : University – Industry Partnership ครั้งที่ 1

Continue Reading

PARTNERSHIPS

ถ้าธุรกิจ ยังต้องการเงินจากกองทุนทั่วโลก คงปฏิเสธ ESG ไม่ได้!

2 สิงหาคม 2562… 1 แสนล้านล้านเหรียญสหรัฐ เม็ดเงินมากกว่า GDP ของโลก ถูกควบคุมโดยหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั่วโลก คนกลุ่มนี้คุม Direction ธุรกิจได้ และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดได้ 1 ในนั้นคือการเกิด ESG & ร่วมมือภาคสังคม

Continue Reading

PARTNERSHIPS

มุมมองนักแสดง คิด&ลงมือทำจริง ออกแบบทางออกให้น้ำ ทะเล ป่า ขยะ

24 กรกฎาคม 2562…ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ผลดี ,อเล็กซ์ เรนเดลล์ ,ท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร 3 ชื่อนี้คนที่ตามเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ได้รู้สึกว่าเป็น “พรีเซ็นเตอร์” ให้องค์กรใด เพราะงานที่ทำอยู่เกิดจาก Mindset รักษ์โลกเช่นเดียวกับองค์กรใหญ่

Continue Reading

PARTNERSHIPS

Heart & Health สุขภาพ “ใจ,กาย” ใครออกแบบ?

20 กรกฎาคม 2562…SET Social Impact Day 2019 “ออกแบบ ทางออก มหาชน” Heart & Health คนไทยสุขภาพดี ช่วยทำให้เศรษฐกิจดีได้ คนในสังคมคนไทยมีทั้งป่วยกายและป่วยใจ ซึ่งเป็นทุกข์ที่แตกต่างกัน แม้จะเสียเต้านมเพราะมะเร็ง หรือเคยเป็นโรคซึมเศร้า ยังทำงานได้เหมือนคนปกติ

Continue Reading